دبستان پسرانه امام علی (ع)صفحه اصلی - دبستان پسرانه امام علی (ع)

صفحه اصلی - دبستان پسرانه امام علی (ع)
 • بازگشایی مدرسه

  بازگشایی مدرسه

  زنگ مهر توسط دکتر مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و دکترندیری ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه ۵ در دبستان امام علی (ع) نواخته شد.

 • زنگ مهر توسط دکتر مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و دکترندیری ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه ۵ در دبستان امام علی (ع) نواخته شد.

  زنگ مهر توسط دکتر مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و دکترندیری ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه ۵ در دبستان امام علی (ع) نواخته شد.

 • زنگ مهر توسط دکتر مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و دکترندیری ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه ۵ در دبستان امام علی (ع) نواخته شد.

 • جشن الفبا سال تحصیلی 98-97

  جشن الفبا سال تحصیلی 98-97

 • گروه سرود دبستان امام علی(ع)

  گروه سرود دبستان امام علی(ع)

  مسابقات سراسری مدارس شهر تهران(مسابقات فرهنگی و هنری )

 • جشن عید نوروز نوگلان پیش دبستانی

  جشن عید نوروز نوگلان پیش دبستانی

  سال نومبارک - نوروز 98