دبستان پسرانه امام علی (ع)صفحه اصلی - دبستان پسرانه امام علی (ع)

صفحه اصلی - دبستان پسرانه امام علی (ع)
 • روز اول مهر 97

  روز اول مهر 97

 • مراسم آغاز سال تحصیلی 98-97

  مراسم آغاز سال تحصیلی 98-97

 • مراسم آغاز سال تحصیلی غنچه ها و رویش شکوفه های امید

  مراسم آغاز سال تحصیلی غنچه ها و رویش شکوفه های امید

 • ورود دانش آموز به کلاس درس

  ورود دانش آموز به کلاس درس

 • مراسم آغاز سال تحصیلی 98-97

  مراسم آغاز سال تحصیلی 98-97