دبستان پسرانه امام علی (ع)آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ - دبستان پسرانه امام علی (ع)

آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي متوسطه دوره اول سال تحصيلي 96-95 - دبستان پسرانه امام علی (ع)
سرخط خبرها
خانه / خبر / پیام / آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون

لینک ثبت نام
.۱ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
.۲ اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴
.۳ کسب مقیاس« خیلی خوب» در تمام دروس و یا مقیاس« خوب » در یک درس و خیلـی خـوب درسـای ر
ودر س در نوبت اول در سال تحصیلی -۹۵ ۹۴ می باشد .
.۴ صرفاً در منهطق ۱۵ تهران که در هر جنسیت دارای دو دبیرستان نمونه دولتی مو نطقـه ۱۹ کـه دارای دو
مدرسه پسرانه نمونه دولتی می باشند، دانشآموزان این مناطق میتوانند در نمون برگ تقاضانامه ثبـت
نام اینترنتی ، هر دو مدرسه را به عنوان اولویت اول و دوم انتخاب نمایند.
.۵ دانش آموزان پسر منطقه ۳ به دلیل عدم وجود مدرسه نمونه دولتی میتوانند دبیرسـتان نمونـه دولتـی
منطقه ( ۱ شهید علیرضا افشار ) را انتخاب نمایند .
بدیهی است پس از اعلام قبولی امکان جابجایی و تغییر اولویت به هیچ عنوان میسر نمیباشد .
.۶ ثبت نام اتباع غیر ایرانی ، تابع بخشنامه ۱۷۲۱۴/۳۴۰-/۱۲ /۰۵ ۹۴ مرکز امور بین اللمل خارج از کشور می
باشد.
.۷ به استناد بند» ۲ ج « دستورالعمل وزارتی ، به شماره ۳۷۵۲/۴۰۰ – /۱۷ /۰۱ ۹۵ هزینه ثبـت نـام وشـرکت در
آزمون مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره ی اول مبلغ /۰۰۰ ۱۰۵ ریال می باشد که داوطلبان می بایست مبلـغ
مذکور را از طریق درگاه الکترونیکی به نشـانی ir.tehranedu .www واریـز و رمـز ورود بـه سـامانه
اینترنتی را دریافت نمایند.
مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون
ـ۱ ثبت نام داوطلبان آزمون، از شنبه ۴ اردیبهشت لغایت چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ با مراجعه به سـایت
ir.tehranedu .www انجام خواهد شد.
تذکر : ضروری است داوطلبان پس ازثبت نام نسبت به ثبت و نگهداری کد رهگیری تا پایان آزمون و اعلام نتیجه
اهتمام لازم را مبذول نمایند .
٣
-۲ کلیــهی داوطلبــان مــیتواننــد از تــاریخ /۲۵ /۰۳ ۹۵ لغایــت /۲۷ /۰۳ ۹۵ بــا مراجعــه بــه ســایت
ir.tehranedu .www نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه و نشانی محل برگـزاری آزمـون اقـدام
نمایند .
۳- داوطلبان می توانند از تاریخ /۰۱ ۰۳/۹۵ لغایت /۰۵ /۰۳ ۹۵ با مراجعه به سایت ثبت نام نسبت به اصلاح و
ویرایش احتمالی اطلاعات خود اقدام نمایند.
۴ـ آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره ی اول متوسطه رأس ساعت ۹ صـبح روز جمعـه ۲۸//۰۳ ۱۳۹۵ در
سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
تذکر :۱ ی شرکت داوطلبان در جلسه آزم ی ون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جلسه، اکیداً ممنوع میباشد.
تذکر:۲ حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه الزامی است.
مراحل ثبت نام :
.۱ مراجعه به سایت ir.tehranedu .www با استفاده از مرورگرهای Firefox یا Chrome
.۲ واریز وجه ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی و دریافت رمز ورود به سامانه
.۳ آماده سازی تصویر عکس دانش آموز (تصویر زمینه سفید درابعاد ×۴ ۳ وبا فرمت jpg وبا حجم حداکثر ۳۰۰ kb )
.۴ تکمیل فرم اینترنتی تقاضای ثبت نام در آزمون و ثبت نهایی و دریافت کدرهگیری

برای دریافت دفترچه آزمون در قالب PDF بر روی گزینه دریافت کلیک کنید

daryaft

همچنین ببینید

اسامی پذیرفته شدگان پایه اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *